Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 10  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^ujep_us_auth a0005234 t150a^"
 1. adaptace na změnu klimatu
  přizpůsobení se změně klimatu
  globální problémy životního prostředí
  klimatické změny
  environmentální management
  climate change adaptation
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
 2. eko-efektivnost
  eko-efektivita
  udržitelný rozvoj
  environmentální management
  udržitelný rozvoj
  indikátory eko-efektivnosti
  služby
  udržitelná spotřeba a výroba
  výroba
  čistší produkce
  eco-efficiency
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
 3. environmentální normy
  normy environmentální
  ISO 14000 (normy jakosti)
  normy a standardy
  environmentální management
  ochrana životního prostředí
  normy a standardy
  environmental standards
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 4. environmentální strategie
  strategie environmentální
  zelená strategie
  strategie zelená
  společenská odpovědnost firem
  udržitelný rozvoj
  zelený marketing
  environmentální management
  strategický management
  environmental strategy
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Vysokoškolské práce
 5. indikátory eko-efektivnosti
  ukazatele eko-efektivnosti
  indikátory eko-efektivity
  environmentální management
  eko-efektivnost
  eco-efficiency indicators
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 6. indikátory udržitelného rozvoje
  indikátory rozvoje udržitelného
  indikátory trvale udržitelného rozvoje
  indikátory rozvoje trvale udržitelného
  ukazatele trvale udržitelného rozvoje
  ukazatele rozvoje trvale udržitelného
  ukazatele udržitelného rozvoje
  ukazatele rozvoje udržitelného
  udržitelný rozvoj
  environmentální indikátory
  monitorování životního prostředí
  environmentální management
  statistika životního prostředí
  udržitelný rozvoj
  sustainable development indicators
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (3) - ČLÁNKY
  (16) - Knihy
  (3) - Vysokoškolské práce
 7. integrovaný systém managementu
  IMS (management)
  integrovaný systém řízení
  systém managementu integrovaný
  systém řízení integrovaný
  bezpečnost práce
  bezpečnostní management
  environmentální management
  hygiena práce
  management jakosti
  management
  integrated management system
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 8. ISO 14000 (normy jakosti)
  ISO 14001 (norma jakosti)
  environmentální normy
  normy jakosti
  environmentální management
  normy jakosti
  ISO 14000 Series Standards
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
 9. management
  manažerství
  business intelligence
  koalice
  manažerky
  manažerská etiketa
  manažerské vzdělávání
  manažerský audit
  manažeři
  teorie firmy
  vůdcovství
  řídící práce
  Balanced Scorecard
  analýza úkolů
  benchmarking
  bezpečnostní management
  controlling
  delegování pravomocí
  design management
  environmentální management
  event management
  facility management
  finanční management
  hodnotová analýza
  hodnotový management
  identita organizace
  implementace (management)
  informační management
  integrovaný systém managementu
  interkulturní management
  kolegiální orgány
  kontrolní činnost
  koučování
  krizový management
  logistika (management)
  management cílů
  management inovací
  management jakosti
  management konfliktů
  management změny
  management času
  manažerská etika
  manažerská komunikace
  manažerské dovednosti
  manažerské hry
  marketingový management
  offshoring
  operační management
  optimalizace
  organizační chování
  organizační změna
  outsourcing
  participativní management
  personální management
  podnikový management
  pracovní porady
  procesní management
  produktový management
  projektový management
  průmyslový management
  racionalizace
  reengineering
  revenue management
  rizikový management
  rozhodování
  strategický management
  supervize
  teorie omezení (management)
  týmová práce
  výrobní management
  znalostní management
  management
  Soubor věcných témat
  (69) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (32) - ČLÁNKY
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (686) - Knihy
  (17) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (87) - Vysokoškolské práce
  (140) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 10. životní prostředí
  prostředí životní
  environmentální žurnalistika
  environmentální bezpečnost
  environmentální odpovědnost
  kryosféra
  zemská atmosféra
  ekologická antropologie
  biosféra
  environmentální dějiny
  environmentální politika
  environmentální problémy
  extrémní životní podmínky
  geosféra
  hydrosféra
  klimatické podmínky
  nauka o životním prostředí
  ohrožení životního prostředí
  ovzduší
  péče o životní prostředí
  člověk a životní prostředí
  životní prostředí měst
  ekokritika
  ekologie
  ekologie staveb
  environmentalismus
  environmentální audit
  environmentální biochemie
  environmentální biotechnologie
  environmentální chemie
  environmentální ekonomie
  environmentální etika
  environmentální filozofie
  environmentální fyzika
  environmentální geochemie
  environmentální geologie
  environmentální informace
  environmentální informatika
  environmentální kriminalita
  environmentální management
  environmentální mikrobiologie
  environmentální statistické databáze
  environmentální výchova a vzdělávání
  environmentální výzkum
  environmentální účetnictví
  fakulty životního prostředí
  kvalita životního prostředí
  právo na životní prostředí
  právo životního prostředí
  příroda
  radioekologie
  teorie Gaia
  variabilita (biologie)
  životní podmínky
  environment
  Soubor věcných témat
  (52) - Soubor věcných témat
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (21) - ČLÁNKY
  (20) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (40) - Kartografický dokument
  (1000+) - Knihy
  (18) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (118) - Vysokoškolské práce
  (128) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.