Výsledky vyhledávání

 1. migrace
  stěhování
  ekologie
  Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ČLÁNKY
  (6) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 2. populace
  ekologie
  Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (13) - Knihy
 3. Reintrodukce
  ekologie
  Soubor skupin tezauru - věcné témata
 4. struktura biocenóz
  ekologie
  rostlinná patra
  stratifikace
  Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
 5. vysazování nových druhů
  ekologie
  Soubor skupin tezauru - věcné témata
 6. vztahy mezi populacemi
  ekologie
  mezidruhová konkurence
  parazitismus
  predace
  symbióza
  Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata