Výsledky vyhledávání

 1. 1.domy

  domy
  dům č. 24 (Náměstí Republiky. Plzeň, Česko)
  dům čp. 42 (Dolní Beřkovice, Česko)
  dům čp. 69 (Raškovice, Česko)
  lázeňské domy
  měšťanské domy
  obytné domy
  významné domy
  číslování domů
  budovy
  houses
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (25) - Knihy
 2. historické budovy
  budovy historické
  budovy
  architektonické památky
  historic buildings
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (18) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 3. inteligentní budovy
  budovy inteligentní
  budovy
  automatizace budov
  intelligent buildings
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - Vysokoškolské práce
 4. katovny
  budovy
  kati
  executioner's houses
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 5. nízkopodlažní budovy
  budovy nízkopodlažní
  nízkopodlažní domy
  domy nízkopodlažní
  budovy
  low-storey buildings
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 6. 6.stavby

  stavby
  budovy
  energetická náročnost budov
  modely staveb
  poškození staveb
  projektová dokumentace staveb
  příprava staveb
  realizace staveb
  zřícení staveb
  dopravní stavby
  dočasné stavby
  dřevěné stavby
  ekologické stavby
  ekologie staveb
  halové stavby
  historické stavby
  hliněné stavby
  hrázděné stavby
  inženýrské stavby
  kamenné stavby
  kruhové stavby
  lesnické stavby
  monolitické stavby
  montované stavby
  monumentální stavby
  nedokončené stavby
  nerealizované stavby
  panelové domy
  podstávkové domy
  pozemní stavby
  skalní stavby
  slaměné stavby
  veřejně prospěšné stavby
  vodní stavby
  vícepodlažní budovy
  výškové stavby
  zahradní stavby
  zděné stavby
  zemědělské stavby
  části staveb
  stavebnictví
  buildings
  Soubor věcných témat
  (39) - Soubor věcných témat
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (59) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 7. veřejné budovy
  budovy veřejné
  veřejné stavby
  stavby veřejné
  občanské stavby
  administrativní budovy
  archivní budovy
  autobusová nádraží
  bankovní budovy
  budovy krajských úřadů
  budovy vědeckých a odborných institucí
  divadelní budovy
  kasina
  knihovní budovy
  koncertní sály
  muzejní budovy
  nemocniční budovy
  obchodní budovy
  parlamentní budovy
  policejní stanice
  radnice
  senátní budovy
  soudní budovy
  společenské domy
  sportovní zařízení
  univerzitní budovy
  vládní budovy
  víceúčelové haly
  zdravotnická zařízení
  úřední rezidence
  školní budovy
  železniční nádraží
  budovy
  public buildings
  Soubor věcných témat
  (29) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce