Výsledky vyhledávání

 1. mezinárodní právo
  právo mezinárodní
  agrese (mezinárodní právo)
  cizinecké právo
  diplomatická ochrana
  diplomatický azyl
  imperativní normy obecného mezinárodního práva
  jednostranné právní akty
  konzulární ochrana
  mezinárodní odpovědnost
  mezinárodní právo hospodářské
  mezinárodní právo procesní
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo trestní
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní právo životního prostředí
  právo intervence
  právo mezinárodních prostorů
  právo na sebeurčení
  právo veta
  sankce v mezinárodním právu
  sebeobrana v mezinárodním právu
  secese (právo)
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  volný pohyb osob
  vznik států
  právo
  international law
  tarptautinė teisė
  Medjunarodno pravo
  medzinárodné právo
  Mednarodno pravo
  prawo międzynarodowe
  Soubor věcných témat
  (28) - Soubor věcných témat
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (7) - ČLÁNKY
  (57) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 2. rozpad států
  rozdělení států
  zánik států
  transformace států
  dělení států
  politická krize
  politická stabilita
  secese (právo)
  slabé státy
  sukcese států
  vznik států
  územní změny
  nezávislost a rozdělení Indie (1947)
  rozdělení Koreje (1945)
  rozdělení Československa (1992)
  rozpad Rakousko-Uherska (1918)
  rozpad Sovětského svazu (1991)
  stát
  state failure
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  (3) - Vysokoškolské práce
 3. secese (právo)
  de facto státy
  právo na sebeurčení
  rozpad států
  separatismus
  vznik států
  mezinárodní právo
  stát
  secession (law)
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
 4. sjednocení Itálie (1861)
  Itálie, sjednocení, 1861
  risorgimento (Itálie)
  vznik států
  unification of Italy (1861)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
 5. sjednocení Německa (1871)
  Německo, sjednocení, 1871
  vznik Německého císařství (1871)
  vznik států
  unification of Germany (1871)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
 6. sjednocení Německa (1990)
  Německo, sjednocení, 1990
  znovusjednocení Německa (1990)
  otázka znovusjednocení Německa (1949-1989)
  vnitroněmecké vztahy
  vznik států
  unification of Germany (1990)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (15) - Knihy
 7. 7.stát

  stát
  státnost
  jednostranné právní akty
  národní zájem
  názvy států
  reprezentace (politika)
  sociální instituce
  veřejná diplomacie
  de facto státy
  dominia
  imunita státu
  malé státy
  mnohonárodní státy
  městské státy
  neutrální státy
  národní stát
  právní stát
  právo na sebeurčení
  rozpad států
  secese (právo)
  slabé státy
  sousední státy
  stát a církev
  stát a právo
  státní území
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  vznik států
  zaniklé státy
  State, The
  Država
  valstybė
  Država (teorija)
  štát
  Država
  Soubor věcných témat
  (28) - Soubor věcných témat
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (108) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - Vysokoškolské práce
  (17) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 8. sukcese států
  nástupnictví států
  rozpad států
  svrchovanost státu
  uznání států
  vznik států
  mezinárodní právo
  stát
  state succession
  valstybės tęstinumas
  Sukcesija na država
  sukcesia štátov
  Sukcesija držav
  sukcesja państw
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - Knihy
 9. svrchovanost státu
  státní suverenita
  suverenita státu
  autonomie (politologie)
  de facto státy
  imunita státu
  státní území
  sukcese států
  uznání států
  vznik států
  mezinárodní právo
  stát
  sovereignty
  suverenitetas
  Suverenitet
  štátna zvrchovanosť
  Suverenost
  suwerenność państwa
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (9) - ČLÁNKY
  (14) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 10. uznání států
  uznání nových států
  uznání vlád a států
  de facto státy
  sukcese států
  svrchovanost státu
  vznik států
  mezinárodní právo
  stát
  recognition of states
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (2) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce