Výsledky vyhledávání

 1. sociálně ohrožené skupiny
  sociálně slabé skupiny
  sociálně znevýhodněné skupiny
  znevýhodněné skupiny
  rizikové skupiny
  handicapované skupiny
  skupiny sociálně ohrožené
  skupiny sociálně slabé
  skupiny sociálně znevýhodněné
  skupiny znevýhodněné
  skupiny rizikové
  skupiny handicapované
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  marginální skupiny
  podporované zaměstnávání
  prostupné bydlení
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené rodiny
  tréninkové zaměstnávání
  bezdomovci
  bezdomovkyně
  chudí
  děti se sociálním znevýhodněním
  mládež se sociálním znevýhodněním
  nezaměstnaní
  osoby se zdravotním postižením
  osoby společensky nepřizpůsobené
  žebráci
  people with social disabilities
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (30) - Knihy
  (33) - Vysokoškolské práce
 2. sociální bydlení
  bydlení sociální
  Unitas (Bratislava, Slovensko : bytové domy)
  chráněné a podporované bydlení
  prostupné bydlení
  bydlení
  bytová politika
  social housing
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (7) - Knihy
  (10) - Vysokoškolské práce
 3. sociální integrace
  integrace sociální
  sociální začleňování
  začleňování sociální
  integrace imigrantů
  interkulturní práce
  prostupné bydlení
  sociální inkluze
  sociální vyloučení
  sociální práce
  social integration
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (99) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (60) - Vysokoškolské práce
 4. sociální práce
  práce sociální
  dlouhodobá péče
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  dobrovolnictví
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (35) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ČLÁNKY
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (244) - Knihy
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videozáznamy
  (335) - Vysokoškolské práce
  (21) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. sociální služby
  služby sociální
  pracovní asistenti
  prostupné bydlení
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  biografická péče
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  dlouhodobá péče
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  odlehčovací pobyty
  odlehčovací služby
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  síťování (sociální práce)
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  Soubor věcných témat
  (34) - Soubor věcných témat
  (2) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (6) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (146) - Knihy
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (300) - Vysokoškolské práce