Výsledky vyhledávání

 1. imigranti
  přistěhovalci
  migrační krize (2015-)
  interkulturní práce
  imigrantky
  děti imigrantů
  imigrace
  přistěhovalecké tábory
  cizinci
  cizinecké právo
  emigranti
  integrace imigrantů
  migrační politika
  uprchlíci
  immigrants
  imigranti
  imigrantai
  Imigranti
  imigranti
  Imigranti
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (63) - Knihy
  (13) - Vysokoškolské práce
 2. integrace imigrantů
  začlenění imigrantů
  integrace cizinců
  integrace migrantů
  akulturace
  asimilace (sociologie)
  imigranti
  imigrantky
  integrační kurzy
  integrační politika
  interkulturní práce
  kulturní integrace
  migrační politika
  sociální integrace
  integration of immigrants
  Integracija imigranata
  imigrantų integracija
  integrácia imigrantov
  Integracija imigrantov
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (57) - Knihy
  (29) - Vysokoškolské práce
 3. interkulturní komunikace
  mezikulturní komunikace
  komunikace interkulturní
  komunikace mezikulturní
  interkulturní práce
  sociální komunikace
  dialog kultur
  interkulturní management
  multikulturalismus
  rasová snášenlivost
  intercultural communication
  Interkulturalna komunikacija
  interkultúrna komunikácia
  Medkulturno komuniciranje
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (131) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (12) - Vysokoškolské práce
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. mediace
  facilitace
  interkulturní práce
  interpersonální konflikty
  mediátorky
  mediátoři
  narovnání (právo)
  restorativní justice
  sociální poradenství
  rodinná mediace
  alternativní řešení sporů
  sociální práce
  mediation
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (14) - Knihy
  (45) - Vysokoškolské práce
 5. pomáhající profese
  profese pomáhající
  interkulturní práce
  supervize
  sociální práce
  pomáhající chování
  supervize
  syndrom vyhoření
  helping professions
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (38) - Knihy
  (56) - Vysokoškolské práce
 6. sociální integrace
  integrace sociální
  sociální začleňování
  začleňování sociální
  integrace imigrantů
  interkulturní práce
  prostupné bydlení
  sociální inkluze
  sociální vyloučení
  sociální práce
  social integration
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (99) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (60) - Vysokoškolské práce
 7. sociální práce
  práce sociální
  dlouhodobá péče
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  dobrovolnictví
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (35) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ČLÁNKY
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (244) - Knihy
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videozáznamy
  (335) - Vysokoškolské práce
  (21) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika