Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^ujep_us_auth 0176711 t150a^"
 1. ekoteologie
  ekologická teologie
  teologie ekologická
  environmentální etika
  environmentální odpovědnost
  ochrana životního prostředí
  svět (náboženství)
  křesťanská teologie
  praktická teologie
  ecotheology
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 2. environmentální etika
  etika environmentální
  ekologická etika
  etika ekologická
  ekoteologie
  environmentální odpovědnost
  životní prostředí
  geoetika
  hlubinná ekologie
  environmentální filozofie
  etika
  environmental ethics
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (35) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce
 3. odpovědnost
  zodpovědnost
  rodičovská odpovědnost
  environmentální odpovědnost
  právní odpovědnost
  politická odpovědnost
  společenská odpovědnost firem
  responsibility
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (32) - Knihy
  (2) - Vysokoškolské práce
 4. ochrana životního prostředí
  ochrana prostředí životního
  UNEP Saskawa Environment Prize (ocenění)
  ekoteologie
  ekoterorismus
  environmentální normy
  environmentální odpovědnost
  environmentální politika
  environmentální žurnalistika
  ochrana přírody
  ochránci přírody
  ochránkyně přírody
  udržitelná architektura
  ekologické limity těžby
  imisní limity
  integrovaná prevence a omezování znečištění
  ochrana biosféry
  ochrana hydrosféry
  ochrana klimatu
  ochrana ovzduší
  ochrana půdy
  ochrana vod
  posuzování vlivů na životní prostředí
  průmyslová ekologie
  udržitelný rozvoj
  péče o životní prostředí
  environmental protection
  Soubor věcných témat
  (24) - Soubor věcných témat
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (12) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (715) - Knihy
  (10) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videozáznamy
  (100) - Vysokoškolské práce
  (1) - ***nezařazeno***
  (59) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. společenská odpovědnost firem
  odpovědnost firem společenská
  sociální odpovědnost firem
  společenská odpovědnost podniku
  sociální odpovědnost podniku
  podniková sociální odpovědnost
  firemní sociální odpovědnost
  firemní angažovanost
  firemní občanství
  občanská angažovanost podniku
  corporate citizenship
  sociální odpovědnost organizací
  společenská odpovědnost organizací
  CSR (corporate social responsibility)
  odpovědnost firem sociální
  odpovědnost podniku společenská
  odpovědnost podniku sociální
  odpovědnost podniková sociální
  odpovědnost firemní sociální
  angažovanost firemní
  občanství firemní
  angažovanost podniku občanská
  odpovědnost organizací sociální
  odpovědnost organizací společenská
  Baťova soustava řízení
  Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (ocenění)
  environmentální strategie
  korporátní compliance
  manažerská etika
  odpovědnost
  sociální audit
  sociální politika podniku
  společensky odpovědné investování
  zelený marketing
  environmentální odpovědnost
  firemní filantropie
  stakeholders
  podnikový management
  corporate social responsibility
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (5) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (27) - Knihy
  (17) - Vysokoškolské práce
 6. udržitelný rozvoj
  rozvoj udržitelný
  trvale udržitelný rozvoj
  rozvoj trvale udržitelný
  Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (ocenění)
  bioekonomika
  cirkulární ekonomika
  ekodesign
  ekologická stopa
  energetická transformace
  environmentální odpovědnost
  environmentální poradenství
  environmentální strategie
  etnoekologie
  indikátory udržitelného rozvoje
  internalizace externalit
  krajinné inženýrství
  materiálová spotřeba
  spotřeba surovin
  udržitelná architektura
  udržitelná výstavba
  udržitelné lesní hospodářství
  udržitelný cestovní ruch
  udržitelný život
  zelená chemie
  zelený marketing
  účetnictví udržitelného rozvoje
  čistší produkce
  eko-efektivnost
  permakultura
  udržitelná spotřeba a výroba
  zelená ekonomika
  ochrana životního prostředí
  sustainable development
  Soubor věcných témat
  (29) - Soubor věcných témat
  (13) - ČLÁNKY
  (21) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (323) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (73) - Vysokoškolské práce
  (10) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 7. životní prostředí
  prostředí životní
  environmentální žurnalistika
  environmentální bezpečnost
  environmentální odpovědnost
  kryosféra
  zemská atmosféra
  ekologická antropologie
  biosféra
  environmentální dějiny
  environmentální politika
  environmentální problémy
  extrémní životní podmínky
  geosféra
  hydrosféra
  klimatické podmínky
  nauka o životním prostředí
  ohrožení životního prostředí
  ovzduší
  péče o životní prostředí
  člověk a životní prostředí
  životní prostředí měst
  ekokritika
  ekologie
  ekologie staveb
  environmentalismus
  environmentální audit
  environmentální biochemie
  environmentální biotechnologie
  environmentální chemie
  environmentální ekonomie
  environmentální etika
  environmentální filozofie
  environmentální fyzika
  environmentální geochemie
  environmentální geologie
  environmentální informace
  environmentální informatika
  environmentální kriminalita
  environmentální management
  environmentální mikrobiologie
  environmentální statistické databáze
  environmentální výchova a vzdělávání
  environmentální výzkum
  environmentální účetnictví
  fakulty životního prostředí
  kvalita životního prostředí
  právo na životní prostředí
  právo životního prostředí
  příroda
  radioekologie
  teorie Gaia
  variabilita (biologie)
  životní podmínky
  environment
  Soubor věcných témat
  (52) - Soubor věcných témat
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (21) - ČLÁNKY
  (21) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (40) - Kartografický dokument
  (1000+) - Knihy
  (18) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (118) - Vysokoškolské práce
  (130) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.