Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 6  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^ujep_us_auth 0175964 t150a^"
 1. hermeneutika
  eidetická biologie
  interpretace textů
  textologie
  textová analýza
  textová lingvistika
  biblická hermeneutika
  gematrie
  interpretace (filozofie)
  hermeneutics
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (93) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce
 2. interpretace a přijetí literárního díla
  recepce literárního díla
  literární interpretace
  interpretace literární
  přijetí a interpretace literárního díla
  kulturní materialismus
  literárněvědné rozbory
  nová kritika
  nový historismus
  interpretace textů
  interpretation and reception of literature
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (11) - ČLÁNKY
  (11) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (625) - Knihy
  (44) - Vysokoškolské práce
 3. interpretace posvátných textů
  interpretace posvátných spisů
  interpretace textů
  biblická interpretace
  interpretace Koránu
  interpretation of sacred texts
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
 4. sémantika
  významosloví
  biosémantika
  interpretace textů
  palindromy
  abstraktní pojmy
  determinace (lingvistika)
  diskurzivní analýza
  indexické výrazy
  intenzifikace (lingvistika)
  kvantifikace (lingvistika)
  logická sémantika
  modalita (lingvistika)
  onomaziologie
  posesivita (lingvistika)
  psychosémantika
  strukturní sémantika
  vágnost slov
  lingvistika
  semantics
  Soubor věcných témat
  (17) - Soubor věcných témat
  (175) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - Vysokoškolské práce
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. textová analýza
  analýza textová
  hermeneutika
  interpretace textů
  jazyková analýza
  porozumění textu
  textologie
  textual criticism
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (170) - Knihy
  (23) - Vysokoškolské práce
 6. vědecká metodologie
  metodologie vědecká
  metodologie vědy
  metateorie
  interpretace textů
  typologie (vědecká metoda)
  typologie (filozofie)
  bibliografické citace
  hypotéza
  kontextuální analýza
  redukcionismus
  srovnávací metody
  strukturní analýza
  věda
  orální historie
  srovnávací metody
  věda
  scientific methodology
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (92) - Knihy


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.