Výsledky vyhledávání

 1. dědičné nemoci
  nemoci dědičné
  dědičné nádorové syndromy
  genetické poradenství
  prediktivní genetika
  vzácné nemoci
  Angelmanův syndrom
  Downův syndrom
  Edwardsův syndrom
  Hirschsprungova nemoc
  Rettův syndrom
  Tourettův syndrom
  Usherův syndrom
  Von Willebrandova choroba
  Williamsův syndrom
  Wilsonova choroba
  X-vázaná hypofosfatemická rachitida
  bulbospinální svalová atrofie
  bulózní epidermolýza
  celiakie
  cystická fibróza
  dědičné metabolické poruchy
  familiární hypercholesterolémie
  fenylketonurie
  hemochromatóza
  hemofilie
  hereditární angioedém
  osteogenesis imperfecta
  svalové dystrofie
  tuberózní skleróza
  vrozená adrenální hyperplazie
  vrozené myopatie
  nemoci
  hereditary diseases
  Soubor věcných témat
  (30) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (5) - Knihy
  (1) - Vysokoškolské práce
 2. hyperkalcémie
  kalcémie
  poruchy metabolismu minerálních látek
  Williamsův syndrom
  hyperkalciurie
  hyperparatyreóza
  hypercalcemia
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
 3. kardiovaskulární nemoci
  onemocnění kardiovaskulárního systému
  nemoci kardiovaskulární
  nemoci žil
  venózní okluze sítnice
  nemoci žil
  cévní nemoci
  kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody
  nemoci srdce
  poruchy krevního oběhu
  trombóza
  civilizační nemoci
  Williamsův syndrom
  kardiovaskulární léčiva
  statiny
  nemoci srdce
  trombóza
  civilizační nemoci
  cardiovascular diseases
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 4. mentální retardace
  retardace mentální
  slabomyslnost
  duševní zaostalost
  zaostalost duševní
  Angelmanův syndrom
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  psychopatologie
  vývojové poruchy
  Downův syndrom
  Williamsův syndrom
  duševní poruchy
  duševní schopnosti
  mental retardation
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (16) - Knihy
  (71) - Vysokoškolské práce
 5. nemoci štítné žlázy
  nemoci žlázy štítné
  tyreopatie
  Williamsův syndrom
  štítná žláza
  Graves-Basedowova nemoc
  funkční poruchy štítné žlázy
  hypertyreóza
  hypotyreóza
  nádory štítné žlázy
  rakovina štítné žlázy
  struma
  tyroiditida
  nemoci endokrinních žláz
  thyroid diseases
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy