Výsledky vyhledávání

 1. Karlo-Ferdinandova universita
  Karlo-Ferdinandova univerzita
  Universitas Carolo-Ferdinandea
  Carl-Ferdinands-Universität in Prag
  Karl-Ferdinands-Universität in Prag
  Pražská universita
  Pražská univerzita
  K.k. Universität zu Prag
  Česká universita Karlo-Ferdinandova
  K.k. deutsche Karl-Ferdinands-Universität
  Soubor jmen korporací
  (2) - Soubor jmen korporací
  (1) - Knihy
 2. Univerzita Karlova
  Charles University
  Karlova universita
  Karlova univerzita v Praze
  Karlova univerzita
  Universita Karlova
  Universitas Carolina
  Univerzita Karlova v Praze
  Karls-Universität zu Prag
  Karlsuniversität Prag
  Česká universita Karlo-Ferdinandova
  Soubor jmen korporací
  (1) - Soubor jmen korporací
  (2) - Soubor edic - unifikované názvy
  (44) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - Knihy
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (29) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika