Výsledky vyhledávání

 1. agrotechnika
  štěpkování dřeva
  hnojení
  ochrana rostlin
  pratotechnika
  setí
  sklizeň zemědělských plodin
  střídání plodin
  výsadba
  zavlažování
  bioremediace
  obdělávání půdy
  agronomical practices
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - ČLÁNKY
  (9) - Knihy
 2. biodegradace
  biologická degradace
  degradace biologická
  biologický rozklad
  rozklad biologický
  ligninolytické houby
  biotechnologické procesy
  likvidace odpadu
  bioremediace
  biosorpce
  biotechnologické procesy
  biodegradation
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (92) - ČLÁNKY
  (12) - Knihy
  (23) - Vysokoškolské práce
 3. dekontaminace
  odmořování
  remediace (životní prostředí)
  bioremediace
  sanační technologie
  dekontaminace půdy
  kontaminanty
  přirozená atenuace
  decontamination
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (10) - ČLÁNKY
  (4) - Knihy
  (5) - Vysokoškolské práce
 4. fytoremediace
  bioremediace
  phytoremediation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (14) - ČLÁNKY
  (3) - Knihy
  (4) - Vysokoškolské práce
 5. přirozená atenuace
  atenuace přirozená
  bioremediace
  dekontaminace
  natural attenuation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - Knihy
 6. sanační práce
  práce sanační
  odsolování zdiva
  bioremediace
  vysušování zdiva
  asanace
  sanační technologie
  remediation
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (219) - ČLÁNKY
  (68) - Knihy
  (29) - Vysokoškolské práce