Výsledky vyhledávání

 1. Adorno, Cage, Partch, Lébl : sborník textů / Adorno, Cage, Partch, Lébl   .  [s.l.] :  Joska,  [1975?] . 144 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 2. Antológia stredovekej hudby / editor Richard H. Hoppin ; [preklady Daniel Škoviera, Peter Zagar]   .  Bratislava :  Hudobné centrum,  2010 . 189 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 3. Barokní afektová teorie / Sylvia Georgieva   .  Praha :  Akademie múzických umění v Praze,  2013 . 285 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  HV - Zelenková dr.00/100
 4. Barokní Praha – barokní Čechie 1620–1740 : sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001 / sestavili Olga Fejtová ... [et al.]   .  Praha :  Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy,  2004 . 1093 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/200
  volný výběr00/010
 5. Bibliotheca musica : Přehled hudebně-věd. lit. vyd. v zahraničí po roce 1945 a získané knihovnami a jinými institucemi v ČSR od roku 1965. Sv. 5/1975 / Zprac. Olga Malá a Marie Grünfeldová   .  Praha :  St. knihovna ČSR-Sektor služeb a speciálních odd., hudební odd,  1975 . S. 188-287, 34, [1] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
 6. Boj o českou moderní hudbu (1900-1939) / Miloš Hons   .  Praha :  Togga,  2013 . 142 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Československý jazz : minulost a přítomnost / [autoři:] Lubomír Dorůžka, Ivan Poledňák   .  Praha :  Supraphon,  1967 . 309, [3] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F30/000
 8. Dejiny a súčasnosť hudby / Karol Medňanský, editor   .  Prešov : Prešovská univerzita, 2014 . 1 online zdroj
  kniha
 9. Dějiny české hudby v příkladech / [hudebnina] Jaroslav Pohanka   .  Praha :  Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,  1958 . 402 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E20/000
  volný výběr00/100
 10. Dějiny hudby / Miloš Schnierer   .  Brno :  Janáčkova akademie múzických umění v Brně,  2007 . 248 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/010