Výsledky vyhledávání

 1. Activation Analysis / Miloslav Rakovič ; [Z češ. do angl.] translated by Neklan Maštalíř, František Vítek ; English translation edited by D. Cohen   .  Prague :  Academia,  1970 . 339 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000

 2. Activation spectrometry in chemical analysis / Susan J. Parry   .  New York :  John Wiley & Sons,  1991 . xii, 243 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000

 3. Adsorption-induced enhancement of the differential pulse polarographic peak of Eu in the presence of natural organic matter: a comparison of different humic substances = Zvýšení píku Eu v diferenční pulzní polarografii v důsledku adsorpce za přítomnosti přírodních organických látek: srovnání různých huminových látek / Pavel Janoš, Jiří Štojdl   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 77-83.
  článek

 4. Advances in chromatography / editors Eli Grushka, Nelu Grinberg   .  Boca Raton :  CRC,  2010 . viii, 404 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  TEV - Adamec Bc.01/000
  Advances in chromatography

 5. Analytická data a jejich využití v praxi : sborník konference : 13.-14.10.2004, hotel Rekrea, Pelhřimov   .  Chrudim :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2004 . 77 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D10/000
  volný výběr01/000

 6. Analytická chemie / Milan Vondruška   .  Zlín :  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,  2004 . 170 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Analytická chemie

 7. Analytická chemie. (1. díl) / Kamil Záruba a kolektiv   .  Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016 . 224 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  CH - Šícha Ph.D.00/100

 8. Analytická chemie. (2. díl) / Kamil Záruba a kolektiv   .  Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016 . 221 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  CH - Šícha Ph.D.00/100

 9. Analytická chemie a životní prostředí : odběr vzorků : 3. ročník semináře : sborník přednášek ze semináře : Ústí nad Labem 24.-25.5.2007   .  Ústí nad Labem :  Fakulta životního prostředí UJEP,  2007 . 83 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  kniha

 10. Analytická chemie I. / Zdeněk Klika, Petr Praus   .  Ostrava :  Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,  2002 . 172 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  TMI - Brovdyová Ing.10/000
  sklad D20/000
  volný výběr11/000