Výsledky vyhledávání

 1. Akceptace vybraných postupů podpory sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit [rukopis] / Zdeněk Rendl   .  2010 . 80 l. [5] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Analýza mechanismů podpory integrace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách na trh práce [rukopis] / Michaela Pulgrová   .  2012 . 84 l. [4] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Analýza problémové sociální situace rodiny pocházející ze sociálně vyloučené lokality / Adéla Kamešová   .  2015 . 50 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Analýza příčin neúspěšnosti sociálních a pedagogických intervencí u rodin ohrožených sociálním vyloučením [rukopis] / Iveta Prousková   .  2014 . 113 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 5. Analýza sociální situace matky samoživitelky ze sociálně vyloučené lokality / Klára Neumannová   .  2015 . 36 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Bariery dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit pro vstup do organizací využívaných vrstevníky / Tereza Čápová   .  2015 . 48 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Činnost Policie ČR v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v prostředí sociální exkluze [rukopis] / Květoslav Holeyšovský   .  2008 . 57l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C01/000
  kniha
 8. Činnost terénních sociálních pracovníků místních samospráv v sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého kraje [rukopis] / Jana Bärtlová   .  2011 . 68 l., [4] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Dostupnost a výběr her a hraček v rodině ohrožené sociálním vyloučením [rukopis] / Eliška Kokošková   .  2008 . 86 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Evaluace aktivit tzv. multikulturního volnočasového centra [rukopis] : integrační versus segregační faktory / Zuzana Ottisová   .  2009 . 59 l., xxxviii l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100