Nápověda pro Moje dokumenty

Seznam a správa dokumentů uživatele.

Do seznamu Moje dokumenty si můžete ukládat dokumenty (nebo přesně záznamy dokumentů), které si například plánujete v budoucnu vypůjčit, nebo ze kterých vytvoříte seznam a rozpošlete ho jako doporučené dokumenty apod. K dokumentům můžete vkládat libovolnou poznámku.

Pro další práci se dokumenty můžete využít zatrhávacího políčka pod tabulkou pro označení nebo odznačení všech zobrazených dokumentů.

Jak přidat dokument do seznamu Moje dokumenty?

 1. Přejděte na stránku s výsledky vyhledávání nebo Košík.
 2. Pomocí ikonky vyvolejte nabídku, která obsahuje nástroje pro práci se dokumenty.
 3. Nástroj označený ikonkou umožní kliknutím přidat dokument mezi Moje dokumenty.

Dokument se přidá do hlavní skupiny dokumentů.

Jak vytvořit vlastní skupinu dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Moje dokumenty.
 2. Klikněte na ikonku a tím vyvoláte okno pro práci se skupinami.
 3. V nabídce vyberte „Vytvořit novou skupinu“.
 4. Zadejte název nové skupiny.
 5. Tlačítkem Uložit novou skupinu vytvoříte a uložíte.

Jak smazat skupinu dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Moje dokumenty.
 2. Klikněte na ikonku a tím vyvoláte okno pro práci se skupinami.
 3. V nabídce vyberte skupinu, kterou chcete smazat.
 4. Tlačítkem Smazat vybranou skupinu smažete.

Nelze smazat hlavní skupinu.

Jak přejmenovat skupinu dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Moje dokumenty.
 2. Klikněte na ikonku a tím vyvoláte okno pro práci se skupinami.
 3. V nabídce vyberte skupinu, kterou chcete přejmenovat.
 4. Zadejte nový název skupiny.
 5. Tlačítkem Uložit skupinu přejmenujete a uložíte.

Nelze přejmenovat hlavní skupinu.

Jak přesunout dokument do vlastní skupiny dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Moje dokumenty.
 2. Vyberete skupinu, ve které je dokument uložen.
 3. Označte dokument nebo dokumenty, které chcete přesunout a potvrďte tlačítkem Přesunout.
 4. V druhé nabídce vyberete cílovou skupinu.
 5. Tlačítkem Přesunout dokončíte přesunutí dokumentu/ů.

Jak smazat dokument ze seznamu Moje dokumenty?

 1. Přejděte na stránku Moje dokumenty.
 2. Vyberete skupinu, ve které je dokument uložen.
 3. Kliknutím na ikonku a potvrzením požadavku na smazání dokument smažete.

Mazání pomocí ikonky vyžaduje podporu JavaScriptu. Pokud není JavaScript podporován, můžete použít následující postup pro smazání více položek.

Jak smazat více dokumentů ze seznamu Moje dokumenty?

 1. Přejděte na stránku Moje dokumenty.
 2. Vyberte skupinu ve jsou dokumenty uloženy.
 3. Vyberte dokumenty, které chcete smazat.
 4. Pomocí tlačítka Odstranit, odstraníte dokumenty z Mých dokumentů.

Jak přeposlat dokument/y ze seznamu Moje dokumenty na e-mail?

 1. Přejděte na stránku Moje dokumenty.
 2. Vyberte skupinu obsahující jsou dokumenty, které chcete odeslat na e-mail.
 3. Pomocí tlačítka Odeslat e-mailem se přemístěte na stránku pro odeslání e-mailu.
 4. Zadejte adresu příjemce/ů.
 5. Pokud potřebujete, můžete upravit předmět nebo i text doprovodné zprávy.
 6. Tlačítkem Odeslat odešlete vybrané dokumenty zadaným adresátům.