Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. kvantová mechanika
  mechanika kvantová
  kvantová dynamika
  dynamika kvantová
  vlnová mechanika
  mechanika vlnová
  Greenovy funkce
  Hamiltonův princip
  SQUID (měřicí přístroje)
  fyzika kondenzovaných látek
  kvantové počítače
  statistická termodynamika
  supravodivost
  Josephsonův jev
  Schrödingerova rovnice
  kvantové harmonické oscilátory
  problém mnoha těles
  kvantová teorie
  quantum mechanics
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (82) - Knihy