Počet záznamů: 1  

Analýza NDT metod u vybraných typů svarových spojů

 1. Údaje o názvuAnalýza NDT metod u vybraných typů svarových spojů [rukopis] / Michal Pavlát
  Další variantní názvyAnalýza NDT metod u vybraných svarových spojů
  Osobní jméno Pavlát, Michal, (autor diplomové práce nebo disertace)
  Vyd.údaje2022
  Fyz.popis62s (10 136 znaků)
  PoznámkyOponent Františka Pešlová. Ved. práce Libor Beneš
  AbstraktBakalářská práce se zabývá analýzou nedestruktivních metod zkoušení a metalografických analýz v místech indikovaných vad u vybraných svarových spojů. V teoretické část se nachází principy nedestruktivních metod zkoušení, a to včetně popisu technik jednotlivých metod a teorie hodnocení. Praktická část práce se zabývá analýzou vybraných vzorků s navrhnutými parametry ze svářečské školy. U vzorků je provedeno vyhodnocení použitelnosti nedestruktivních metod, jejich následné užití a vyhodnocení indikací vad. Další částí práce je provedení metalografické analýzy, podrobení mikroskopické analýze a porovnání nalezených vad s indikovanými vadami při přechozích zkouškách. Závěrem experimentu je podrobení vzorků z metalografické analýzy měření mikrotvrdosti základního materiálu, ovlivněných tepelných oblastí a svaru. V samotném závěru bakalářské práce je diskuze shrnutých výsledků, a též bylo navrženo doporučení, které pojednává případném užití dalších metod.
  The bachelor thesis deals with the analysis of non-destructive methods of testing and metallographic analyses in the places of indicated defects in selected weld joints. The theoretical part contains the principles of non-destructive methods of testing, including a description of the techniques of individual methods and the theory of evaluation. The practical part of the thesis deals with the analysis of selected samples with proposed parameters from the welding school. The samples are evaluated for the applicability of non-destructive methods, their subsequent use and evaluation of defect indications. Another part of the thesis is to perform metallographic analysis, subject microscopic analysis and compare the defects found with the indicated defects during previous tests. The conclusion of the experiment is to subject samples from metallographic analysis to the measurement of microhardness of the base material, affected thermal areas and weld. At the very end of the bachelor thesis there is a discussion of summarized results, and a recommendation was also proposed that deals with the possible use of other methods.
  Dal.odpovědnost Pešlová, Františka, 1999 - (oponent)
  Beneš, Libor, 1968- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav technologií a materiálů (udělovatel akademické hodnosti)
  Předmět.hesla svařování * NDT * metalografie * svarové spoje * kapilární metoda * magnetická prášková metoda * ultrazvuková metoda * rentgenová metoda * welding * NDT * metallography * weld joints * capillary method * magnetic powder method * ultrasonic method * x-ray method
  Forma, žánr bakalářské práce
  MDT(043)378.22
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00189146
  Druh dok.Vysokoškolské práce

Počet záznamů: 1