Počet záznamů: 1  

Vliv hydroterapie na anaerobní výkon a subjektivního vnímáni bolesti

 1. Údaje o názvuVliv hydroterapie na anaerobní výkon a subjektivního vnímáni bolesti [rukopis] / Simona Hájková
  Další variantní názvyVliv hydroterapie na anaerobní výkon a subjektivní vnímání bolesti
  Osobní jméno Hájková, Simona, 1996- (autor diplomové práce nebo disertace)
  Vyd.údaje2021
  Fyz.popis64 : il., tab. + 0
  PoznámkyOponent Martin Nosek. Ved. práce Dominika Petrů
  AbstraktCílem diplomové práce je zjistit, jaký vliv má voda o teplotě 30 °C na maximální anaerobní výkon, subjektivní vnímání bolesti a intenzity zátěže u vysokoškolských studentů, měřený pomocí Wingate testu. V teoretických východiscích práce se zabýváme tématy, která se týkají zátěžové diagnostiky a jejích zásad. Dále se zabýváme metodikou zátěžových vyšetření, různými typy ergometrů, vybranými zátěžovými testy. Neopomenuli jsme ani pohlavní a věkové zvláštnosti funkční diagnostiky a také jsme zmínili důležitý vlivu vnějšího prostředí na výkon. V praktické části diplomové práce jsme se zaměřili na zjištění vlivu 30° vody na maximální anaerobní výkon, subjektivní vnímání bolesti a intenzity zátěže. Bylo testováno celkem 10 probandů, kteří byli hodnoceni pomocí Wingate testu. Probandi absolvovali dva testy: Jeden standardní 30sekundový Wingate test a druhému předcházelo 30sekundové ponoření dolních končetin do studené vody o teplotě 30 °C. Zjistili jsme, že tato teplota vody nemá vliv na maximální anaerobní výkon, ale ovlivňuje vnímání bolesti.
  The aim of the thesis is to find out measure of influence of 30°C water on maximum anaerobic performance, subjective perception of pain and load intensity, as measured by the Wingate test in the group of university students. In the theoretical basis of the work, we deal with topics related to stress diagnostics, principles. We also look at the methodology of stress tests, different types of ergometers, and selected stress tests. We did not forget the sexual and age specificities of functional diagnostics and also mentioned the important influence of the external environment on performance. As of the practical part of the thesis we focused on finding the influence of 30°C water on maximum anaerobic performance, subjective perception of pain and load intensity. a total of 10 probands were tested and evaluated using the Wingate test. Probands had two tests: One standard 30-second Wingate test and the other was preceded by a 30-second immersion of the legs in cold water at 30°C. We found that this water temperature does not affect the maximum anaerobic performance, but affects the perception of pain threshold.
  Dal.odpovědnost Nosek, Martin, 1974- (oponent)
  Petrů, Dominika (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra tělesné výchovy (udělovatel akademické hodnosti)
  Předmět.hesla zátěžová diagnostika * anaerobní výkon * Wingate test * exercise testing * anaerobic performance * Wingate test
  Forma, žánr diplomové práce
  MDT(043)378.2
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00185573
  Druh dok.Vysokoškolské práce

Počet záznamů: 1