Počet záznamů: 1  

Efektivita působení peer aktivistů na prevenci sociálně patologických jevů

 1. Údaje o názvuEfektivita působení peer aktivistů na prevenci sociálně patologických jevů [rukopis] / Miluše Bártová
  Osobní jméno Bártová, Miluše, (autor diplomové práce nebo disertace)
  Vyd.údaje2009
  Fyz.popis68 l. : [4] l. příl. : il.
  PoznámkyVed. práce Michal Slavík
  AbstraktTato bakalářská práce se zabývá efektivitou působení PEER aktivistů na prevenci sociálně patologických jevů. V dnešní době je nutné považovat prevenci v oblasti sociálně patologických jevů za velmi důležitou a základní otázku. Mluvíme zde o prevenci primární. A pokud se touto prevencí dají vhodnou formou oslovit již naše děti, je nutné tuto myšlenku podporovat a hledat všechna možná řešení ke zkvalitnění a efektivnosti. Práce byla rozdělena do dvou základních částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části byly za použití odborných zdrojů popsány základní pojmy a problémy související s problematikou prevence užívání drog a jeho následky. Detailněji se zabývá samotným primárně preventivním programem PEER. V praktické části byl použit nestandardizovaný dotazník k získání informací o samotných dětech, které měli možnost PEER programem projít jako účastníci. Dotazníkem byli osloveni žáci 3. tříd základní školy s PEER programem a žáci 3.tř, kteří PEER programem neprošli. K podrobnějšímu vyhodnocení výsledků bylo přihlédnuto k uskutečněnému neformálnímu rozhovoru, který probíhal v rámci předvýzkumu. Toto setkání proběhlo pří jednom z aktivů na Základní škole v Litoměřicích. Získanými výsledky je možné přispět k rozvíjení PEER programu. Jak lépe působit na samotné účastníky, kteří procházejí programem a stejně tak k využití pro samotné PEER aktivisty.
  This bachelor thesis is concerned with an effectiveness of an influence of PEER activists on a prevention of socially-pathological phenomenon. At present, it is necessary to consider prevention in the field of socially-pathological phenomenon as a very important and essential issue. Herein we speak about primary prevention. And if it is possible that this prevention can address with a proper form our children it is necessary to support this idea and seek all possible solutions for enhancement and effectiveness. In the theoretic part, using scholarly sources, basic notions and issues related to the issues of drugs use and their consequences were described. It is concerned with the primarily preventive PEER programme itself in detail. In the practical part, a non-standardised questionnaire was used for acquiring information about children themselves who had the opportunity to go through the PEER programme as its participants. Pupils of 3rd class of a primary school with the PEER programme and pupils of 3rd class who did not go through the PEER programme were addressed by the questionnaire. For more detailed evaluation of results, it was taken account to an informal interview which took place within preliminary research. This meeting took place at one of meetings at Primary School in Litomerice. It is possible to contribute by acquired results to a development PEER programme. As better influence participants themselves who go through the programme as for use for PEER activists themselves.
  Dal.odpovědnost Slavík, Michal, 1976- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
  Dal.odpovědnost Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra pedagogiky (udělovatel akademické hodnosti)
  Předmět.hesla sociální deviace * prevence (sociální problémy) * prevence kriminality * drogová prevence
  Předmět.hesla primární prevence * PEER program * vrstevník * puberta * drogová závislost * primary prevention * PEER programme * peer * puberty * dependence * drugs
  Forma, žánr bakalářské práce
  Konspekt364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  MDT316.624 * 364.692-212 * 343.85 * 364-212 * (043)378.22
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00072753
  Druh dok.Vysokoškolské práce
  SignaturaČár.kódDislokaceVolný výběrInfo
  P-DP 156913149955691sklad Cpouze prezenčně

Počet záznamů: 1