Počet záznamů: 1  

Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991

  1. ČERNÁ, Marie. Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991. Vydání první. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 1 online zdroj (398 stran). Dostupné na internetu: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=3178692&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_1> ISBN 978-80-246-5047-0.
Počet záznamů: 1