Počet záznamů: 1  

Analýza výkonu FVE s využitím referenčního klimatického roku

  1. KRACÍK, Marek (dis). Analýza výkonu FVE s využitím referenčního klimatického roku [rukopis]. 2022. 37 s. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2022. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00188837>

Počet záznamů: 1