Počet záznamů: 1  

Analýza NDT metod u vybraných typů svarových spojů

  1. PAVLÁT, Michal (dis). Analýza NDT metod u vybraných typů svarových spojů [rukopis]. 2022. 62s (10 136 znaků). Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2022. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00189146>

Počet záznamů: 1