Počet záznamů: 1  

Design a syntéza acidických iontových kapalin jako katalyzátorů pro esterifikaci a jejich katalytická aktivita

  1. KOUTECKÁ, Jiřina (dis). Design a syntéza acidických iontových kapalin jako katalyzátorů pro esterifikaci a jejich katalytická aktivita [rukopis]. 2022. 61 l. (72 392 znaků). Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 0. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00188951>

Počet záznamů: 1