Počet záznamů: 1  

Návrh obnovitelného zdroje tepla pro komerční objekt

  1. POPELA, Dominik (dis). Návrh obnovitelného zdroje tepla pro komerční objekt [rukopis]. 2022. 73 l. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2022. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00188842>

Počet záznamů: 1