Počet záznamů: 1  

Udržitelnost teplárenského provozu EMĚ I při plnění emisních limitů od roku 2021

  1. KONTRA, René (dis). Udržitelnost teplárenského provozu EMĚ I při plnění emisních limitů od roku 2021 [rukopis]. 2022. 54 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2022. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00186769>

Počet záznamů: 1