Počet záznamů: 1  

Fotochemické oxidace pro odbourávání specifických polutantů z vod

  1. KOLESNIKOVA, Kseniia (dis). Fotochemické oxidace pro odbourávání specifických polutantů z vod [rukopis]. 2022. 72 l. (76 416 znaků). Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2022. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00186726>

Počet záznamů: 1