Počet záznamů: 1  

Esterifikace směsí mastných kyselin bioethanolem s anorganickými heterogenními katalyzátory

  1. SKÁLOVÁ, Ludmila (dis). Esterifikace směsí mastných kyselin bioethanolem s anorganickými heterogenními katalyzátory [rukopis]. 2022. 67. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 0. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00186723> <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest2/soubory/getSouborContent?soubIdno=118111>

Počet záznamů: 1