Počet záznamů: 1  

Prediktory páchání trestné činnosti související s rodinným prostředím

  1. ŠŤASTNÝ, Pavel (dis). Prediktory páchání trestné činnosti související s rodinným prostředím [rukopis]. 2022. 101 l. (155 853). Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 0. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00187217>

Počet záznamů: 1