Počet záznamů: 1  

Vývojová psychologie

  1. VÁGNEROVÁ, Marie - LISÁ, Lidka. Vývojová psychologie : dětství a dospívání. Vydání třetí, přepracované a doplněné. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. 542 stran. ISBN 978-80-246-4961-0.

Počet záznamů: 1