Počet záznamů: 1  

Metamorfózy práva ve střední Evropě IV

  1. Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 382 s. ISBN 978-80-7380-543-2.

Počet záznamů: 1