Počet záznamů: 1  

Experimentální tvorba dětí v preprimárním vzdělávání

  1. SKOPCOVÁ, Eva (dis). Experimentální tvorba dětí v preprimárním vzdělávání [rukopis]. 2021. 100 l. (141 911 znaků) +. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 0. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00186963>

Počet záznamů: 1