Počet záznamů: 1  

Etické kodexy ve veřejné správě

  1. HANUŠOVÁ, Jana (dis). Etické kodexy ve veřejné správě [rukopis]. 2021. 66 l. (127 850 znaků). Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, 0. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00186407>

Počet záznamů: 1