Počet záznamů: 1  

Nietzscheho výrok "Bůh je mrtev"

  1. HEIDEGGER, Martin. Nietzscheho výrok "Bůh je mrtev". První vydání. Praha : OIKOYMENH, 2020. 55 stran. Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 99. ISBN 978-80-7298-399-5.

Počet záznamů: 1