Počet záznamů: 1  

Když dítě vidí, co má slyšet

  1. NOVÁKOVÁ, Ivana - NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ, Miroslava - MIKULAJOVÁ, Marína. Když dítě vidí, co má slyšet : trénink jazykových schopností dle D.B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením. [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 1 online zdroj (143 stran). Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2553085&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_cover1> ISBN 9788076031845.

Počet záznamů: 1