Počet záznamů: 1  

Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách

  1. KUČEROVÁ, Olga - KUCHARSKÁ, Anna. Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2018. 1 online zdroj (216 stran). Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2489803&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_cover1> ISBN 978-80-7290-969-8.

Počet záznamů: 1