Počet záznamů: 1  

Zeměpis hospodářský

  1. ŘEŽÁBEK, Jan. Zeměpis hospodářský. Díl II., Severní Amerika i Asie. V Praze : Nákladem sboru pro zřízení a vydržování Českosl. akademie obchodní : V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče, 1898. iv, 379 s.

Počet záznamů: 1