Počet záznamů: 1  

Zen a hotovo

  1. BABAUTA, Leo. Zen a hotovo : zcela jednoduchý systém osobní produktivity. Vyd. 1. Brno : J. Melvil, [2019]©2019. 1 online zdroj (126 stran). Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2289908> ISBN 9788087270141.

Počet záznamů: 1