Počet záznamů: 1  

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice

  1. PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice : shrnutí výsledků výzkumného šetření. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 189 stran. Matematika a didaktika matematiky ; svazek 3. ISBN 978-80-210-9090-3.

Počet záznamů: 1