Počet záznamů: 1  

Jan Tomáš Vojtěch Berghauer

  1. URFUS, Valentin. Jan Tomáš Vojtěch Berghauer : 1684-1760 : děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 103 s. Knižnice vyšehradské kapituly ; sv. 1. Dostupné na internetu: <http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3a2f1830-f9e8-11e2-9923-005056827e52> ISBN 80-7192-220-X.

Počet záznamů: 1