Počet záznamů: 1  

Václav Daneš - Malba jako uskutečňování bytí

  1. PAVLÍČEK, Tomáš. Václav Daneš - Malba jako uskutečňování bytí. Vydání první. V Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2018. 125 stran. Ústecké muzejní sešity ; svazek 11Monografie. ISBN 978-80-86475-32-5.

Počet záznamů: 1