Počet záznamů: 1  

Hodiny

  1. MICHAL, Stanislav. Hodiny : Od gnómonu k atomovým hodinám. 2., přeprac. a dopln. vyd. Praha : SNTL, 1987. 269 s. Polytechnická knižnice. Sv. 116.

Počet záznamů: 1