Počet záznamů: 1  

Dějiny středověku a prvního století raného novověku

  1. BENEŠ, Zdeněk. Dějiny středověku a prvního století raného novověku. 4. vyd. Praha : SPL - Práce ; Úvaly : Albra, 1999. 174 s. Učebnice pro střední školy. Dostupné na internetu: <http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:c580d3c0-23fa-11e7-a38c-005056827e51> ISBN 80-86287-04-1.

Počet záznamů: 1