Počet záznamů: 1  

Acta historica Neosoliensia

  1. Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied. Acta historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 6/2003. Vyd. 1. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. 230 s. ISBN 80-88945-74-7.

Počet záznamů: 1