Počet záznamů: 1  

Analýza daňového systému Švýcarska ve srovnání s daňovým systémem České republiky

  1. PELECHOVÁ, Daniela (dis). Analýza daňového systému Švýcarska ve srovnání s daňovým systémem České republiky : [rukopis]. 2002. 80 s., 13 s. příl. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí n. L.). Fakulta sociálně ekonomická. Katedra ekonomie podnikání.

Počet záznamů: 1