Počet záznamů: 1  

Frazealahìčny mìnìmum belaruskaj movy

  1. KALITA, Inna - SADOŬSKAJA, Anžalìka Leanìdaŭna - STARAVOJTAVA, Nadzeja Pjatroŭna. Frazealahìčny mìnìmum belaruskaj movy : zadačy ì perspektyvy = Frazeologické minimum běloruského jazyka : úkoly a perspektivy = The phraseological minimum of the Belarusian language : tasks and perspectives. Vydání první. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2021. 210 stran. ISBN 978-80-7561-324-0.

Počet záznamů: 1