Počet záznamů: 1  

Artefiletické pojetí výtvarné výchovy jako prostředku začlenění dítěte do kolektivu MŠ

  1. ŽÁKOVÁ, Alexandra (dis). Artefiletické pojetí výtvarné výchovy jako prostředku začlenění dítěte do kolektivu MŠ [rukopis]. 2021. 97 l. +. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 0. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00186962>

Počet záznamů: 1