Počet záznamů: 1  

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi mateřské školy

  1. LAUFKOVÁ, Veronika - GOLDMANOVÁ, Adéla. Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi mateřské školy. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 1 online zdroj. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2656495&lang=cs&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_cover1> ISBN 9788076031937.

Počet záznamů: 1