Počet záznamů: 1  

Metody hodnocení stavu vědomí pacientů v intenzivní péči

  1. VOŠAHLÍKOVÁ, Lucie (dis). Metody hodnocení stavu vědomí pacientů v intenzivní péči [rukopis]. 2019. 46 l.+ 4 l. příloh. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=181197>