Počet záznamů: 1  

Analýza porodnosti ve střední Evropě

  1. TŮMA, Ondřej (dis). Analýza porodnosti ve střední Evropě [Analysis of fertility in Central Europe /]. 45 listů. Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2019. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00181981>

Počet záznamů: 1