Počet záznamů: 1  

Vybrané vidění

  1. DYTRTOVÁ, Kateřina et al. Vybrané vidění : pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání. První vydání. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 2018. 148 stran. ISBN 978-80-7561-165-9.

Počet záznamů: 1